Dane firmy skontaktuj się z nami w dowolnie wybrany sposób

Polskie Linie Telefoniczne Sp. z o.o.

Adres ul. Mały Rynek 6
96-300 Żyrardów
M plt@plt.pl
W http://www.plt.pl
T
604 460 754
W sprawach kadrowo-księgowych kontakt :
T 728 883 611

Polskie Linie Telefoniczne Sp. z o.o. • NIP: 951-18-61-914 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Numer KRS: 0000086821 • Kapitał założycielski: 1.064.500,00 PLN, wpłacony w całości.