Badania rynku

Każda decyzja, podejmowana w kontekście uczestniczenia w rynku, wymaga odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Każdy ruch na rynku, musi zostać poprzedzony odpowiednią analizą słabych i mocnych stron oferty. Każda koncepcja, powinna być przemyślana i oparta na solidnych podstawach. Na wiele pytań, związanych z procesami zachodzącymi na rynku, odpowiadają badania rynkowe. Jest tylko jeden warunek: muszą być prowadzone zgodnie ze sztuką, rzetelnie i fachowo.

Wiele firm typu call/contact center, posiada w swojej ofercie realizację badań rynkowych wspomaganych komputerowo – badania CATI. Nieliczne jednak, realizują je w sposób profesjonalny i usystematyzowany. Call/contact center PLT, to także studio CATI, w którym prowadzimy wspomniane badania rynkowe. Skąd wiemy, jak to robić? - nasze korzenie sięgają do SMG/KRC Millward Brown, a know-how badawczy, jest efektem bliskiej współpracy z Macroscope OMD. Znamy się na metodologii oraz technicznych aspektach realizacji CATI. Prowadzimy badania w kilku tygodniowych falach o liczności 340 wywiadów każda. Wyniki badań prezentowane są naszym Klientom on-line za pomocą dedykowanej do tego celu aplikacji i pozwalają na bieżącą analizę otoczenia rynkowego, pomagającą podejmować decyzje optymalizujące działania reklamowe, sprzedażowe i promocyjne. Nasza obsługa infolinii wspierana jest również najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, niezbędnymi w telemarketingu, tj. serwisy ivr, itp.

Odpowiadamy naszym Klientom, na pytania dot., między innymi:

  • znajomości i zapamiętywalności marek (metody spontaniczne i wspomagane);
  • pozycji marek na rynku;
  • wizerunku marki i firmy;
  • efektywności kampanii reklamowych;
  • jakości dystrybucji.

Badamy:

  • zachowania konsumentów;
  • skłonności zakupowe poszczególnych grup konsumentów;
  • bodźce wpływające na wybór takiej a nie innej oferty;
  • satysfakcję konsumenta.

Partnerzy strategiczni studia CATI:


Jeśli chcecie Państwo poznać szczegółową ofertę dot. badań rynku, prosimy o kontakt bezpośredni z Dep. Handlowym: handlowy@plt.pl lub 022 566 85 04.