Telemarketing support

Wszelkie działania mające na celu wspomaganie skutecznści kampanii telemarketingowych, zarówno typu outbound jak i inbound. Jest to, między innymi, administrowanie i zarządzanie bazami danych, polegające na segmentacji, deduplikacji i budowaniu relacji, a także kampanie direct mailingowe wykorzystujące pocztę, e-mail oraz faks.


Jeśli chcecie Państwo poznać szczegółową ofertę dot. usług telemarketingowych, prosimy o kontakt bezpośredni z Dep. Handlowym: handlowy@plt.pl lub 022 566 85 04.