Dane firmy skontaktuj się z nami w dowolnie wybrany sposób

Polskie Linie Telefoniczne Sp. z o.o.

Adres ul. Ludwika Krzywickiego 34
02-078 Warszawa
M plt@plt.pl
W http://www.plt.pl
T +48 22 566 85 00
F +48 22 566 85 11

Polskie Linie Telefoniczne Sp. z o.o. • NIP: 951-18-61-914 • Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Numer KRS: 0000086821 • Kapitał założycielski: 1.064.500,00 PLN, wpłacony w całości.