News

Nowy projekt PLT - Informator abc powiatu

01 wrzesień 2014, 12:00

abc powiatu to nowoczesny informator o firmach, punktach handlowo – usługowych, urzędach, szkołach, szpitalach itp. z aktualnymi adresami, e-mailami i numerami telefonów.
Informator będzie wydawany dla danego roku kalendarzowego.

Ideą powstania informatora abc powiatu jest chęć budowania silnych społeczności lokalnych, zapoznania mieszkańców z bogactwem okolicznych usług oraz zachęcenie ich do tego, by jak najczęściej wybierali punkty lokalne budując przez to trwałą relację z najbliższym otoczeniem. Sprawdzone okoliczne punkty, zawsze bliskie i dostępne, są nie tylko źródłem satysfakcji dla mieszkańców, dają również wymierne rezultaty w postaci inwestycji zrealizowanych w regionie przez urzędy gminy i powiatu, opłaconych właśnie z lokalnych podatków. Takie działania pozwalają czynić lokalny patriotyzm bardziej świadomym.

Współpracujemy bardzo blisko z urzędami gminy i wspólnie staramy się wypracowywać najlepsze rozwiązania, które przełożą się na budowanie silnych i trwałych relacji w lokalnych społecznościach.

Struktura informatora abc powiatu :

  • informator obejmuje obszar danego powiatu z podziałem na gminy;
  • pierwsze strony informatora zawierają informację: o idei projektu abc powiatu, gdzie można znaleźć informator, jak można go zamówić, mapę powiatu z zaznaczonymi gminami oraz odwołanie do danej strony, w której rozpoczyna się sekcja danej gminy/ powiatu;
  • kolejna część informatora to spersonalizowany kalendarz, w którym każda strona jest dedykowana dla jednego miesiąca, na górze strony jest kalendarz, zaś na dole miejsce na notatki;
  • sekcja danej gminy rozpoczyna się wypowiedzią władz gminnych i powiatowych: prezydenta, burmistrza bądź wójta oraz informacją z działu promocji gminy;
  • podział branżowy firm w danej gminie uczestniczących w projekcie zawiera: nazwę danej firmy, dane adresowe, telefon, informację o stronie, na której zamieszczona jest reklama danej firmy oraz  informację o rabatach - oferowanych przez daną firmę - do wykorzystania przez klientów informatora;
  • sekcje dla gmin kończą się spisem alfabetycznym wszystkich firm danego powiatu uczestniczących w projekcie, w raz z podstawowymi danymi teleadresowymi;
  • na końcu informatora znajdują się strony z kuponami rabatowymi aktualnymi dla danego roku wydania informatora: Rabat 5% (3 strony), Rabat 8% (3 strony), Rabat 10% (3 strony).

Informator abc powiatu będzie dostępny zarówno w wersji elektronicznej na stronie www.abcpowiatu.pl, jak i w wersji drukowanej, w formacie A5 (wielkość zeszytu), w nakładzie na powiat pruszkowski ok. 20 000 egzemplarzy. Wersja drukowana informatora abc powiatu będzie dystrybuowana w danym powiecie: do wszystkich firm, które wezmą udział w projekcie, do urzędów w gminach i powiecie oraz do losowo wybranych osób prywatnych (co 3 gospodarstwo domowe na terenie powiatu).

Każda firma będzie mogła zamieścić w informatorze abc powiatu wpis wraz z informacją o oferowanych rabatach oraz reklamę. Wystarczy umówić się z naszym handlowcem lub zadzwonić na infolinię 33 444 00 00 (czynna Pn.-Pt. w godz. 8:00 –20:00, Sob. 9:00 – 17:00) albo zalogować się na stronie www.abcpowiatu.pl.  Firmy biorące udział w projekcie dostaną naklejkę abc powiatu, która powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu. Będzie to informacja dla potencjalnych klientów, że ten punkt bierze udział w projekcie abc powiatu.

Każdy będzie mógł zamówić informator abc powiatu dzwoniąc na infolinię 33 444 00 00 (czynna Pn.-Pt. w godz. 8:00 – 20:00, Sob. w godz. 9:00 – 17:00) lub logując się na stronę projektu www.abcpowiatu.pl. Informator abc powiatu dla osób prywatnych jest bezpłatny, zamawiający ponosi tylko koszty wysyłki.